PLANLAMA


Planlama


Planlama deneyimimiz kapsamında, büyük şehir belediyeler, belediyeler ve küçük kentlerin yanı sıra, kırsal alanlar ve koruma alanları da bulunmaktadır.

Bizim kıyı, dağ, vadi ve sulak alan çalışmalarında da geniş bir deneyim yelpazemiz vardır. Firmamız, özel sektör ve devlet ve kamu kurumlarına, gelişme hedeflerini gerçekleştirmeleri için mekânsal planlama ve sürdürülebilir çevre yönetimi konularında danışmanlık sağlamaktadır.

Planların uygulanabilir ve gerçekçi olması için, planlamada ilgili idarelerin, karar vericilerin ve paydaşların katılımının sağlanması ana prensip edinilmiştir.

Bünyemizde üretilen plan çeşitleri;

  • Bölge Planlama
  • Çevre Düzeni Planlama
  • Stratejik Planlama
  • Kentsel ve Kırsal Planlama
  • Koruma Amaçlı Planlama
  • Rekreasyon Planlaması
  • Kıyı Planlaması
  • Afete Duyarlı Planlama
  • Parselasyon Planı