ÇEVRE YÖNETİM PLANLARI


ÇEVRE VE YÖNETİM PLANLARI


Korunan Alanlar ve Sulak Alanlar, doğal faktörlere ve insan etkilerine açık, dinamik alanlardır.

Biyolojik çeşitliliğin ve verimliliğin sürdürülmesi ve kaynakların insanlar tarafından akılcı kullanılabilmesi için alan sahipleri, alanda yaşayanlar ve ilgili taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya gereksinim vardır. Yönetim Planları taraflar arasında kapsamlı anlaşmayı sağlayan bir süreçtir. Firmamız da doğal çevrenin gelecek nesillere bozulmadan devrinin sağlanmasını ilke edinmiştir.

  • Kıyı Alanları Yönetim Planı
  • Havza Yönetim Planı
  • Sulak Alan Yönetim Planı
  • Çevre Analizleri
  • ÇED Raporları