DÖNÜŞÜM PROJELERİ


DÖNÜŞÜM PROJELERİ


“Dönüşüm” bizim tarafımızdan algılanan kapsamıyla; ülkemizde son yılardaki genel algı ve buna yol açan kentsel uygulamalar çerçevesinde, sadece yıkıp yoğunlaştırarak yeniden yapmak değildir. “Dönüşüm” zaman içerisinde içeriği ve yaklaşımları ile kentli insana, onun sosyal, ekonomik ve mekansal ihtiyaçlarına göre değişen bir yaşamsal olgudur.

Kent, zaten kendi yaşam boyutunda sürekli bir devinim ve doğal dönüşüm içerisindedir. Dış etkenlere bağlı olarak bazen çok hızlı, sadece barındırdığı kentlilerin yaşam döngüsüne paralel olarak da bazen ağır. Doğal olarak her kent dönüşür ve değişir.

Bizim için, Dönüşümün; zamanlaması, gerekçeleri ve içeriği önem taşır. Kendi başına bağımsız bir mekansal dönüşüm parçası olarak değil, içinde yer aldığı kent bütünüyle olan bağları açısından önem taşır. Kentsel dönüşümün amacının ve içeriğinin, yıkıp yeniden yapma, yeniden canlandırma, yenileme, yeniden arazi geliştirme veya kentsel yeniden yapılandırma mı olacağı, dönüşecek mekanın kent bütünü ile olan etkileşiminin iyi tanımlanmasına bağlıdır.