KENTSEL TASARIM


KENTSEL TASARIM


Kentsel tasarım yalnızca yapılar arası ilişki değil, yapıların sokak, mekân, park, açık alanlarla olan ilişkisini, kentsel bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi çözümleyen bir tasarımdır.

Aynı zamanda, kentlerin fiziksel form ve mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik çözüm arayan bir disiplindir.

Kentsel Tasarım konusunda firmamızın özgörüsü, değişen dünya değerleri karşısında kaybolan veya kaybolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracı olduğu inancını taşımaktadır. Kentsel Tasarım uygulamalarının yaratıcı, estetik, topluma ve geçmişe saygılı olmalarının önemi ve gereğinin bilinci ile çalışılmaktadır.

Tasarım Çeşitleri;
  • Park ve Yol Tasarımı
  • Açık Alan Tasarımı
  • Vaziyet Planı Etütleri